Styrelsen

livboj
VISKLUBBENS STYRELSE 2017

ORDFÖRANDE
Ingela Karlsson

VICE ORDFÖRANDE
Kenneth Andersson

SEKRETERARE
Anders Lönnberg

VICE SEKRETERARE
Maggie Bergehed

KASSÖR
Eva Karlsson

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Lennart Andersson
Helena Eriksson

Gå till sidan “Kontakta oss”.

Läs mer om:
« Medlemmar | Historik Visklubben »