Visfesten i Steninge 2018

Visfesten i Steninge 2018 ägde rum torsdag till lördag 26-28 juli.

Bilder
Se några bilder från sommarens Visfest i Steninge.
Se bilder.

Medlemsavgiften för 2018
Vi påminner också om medlemsavgiften för 2018. Avgiften är 150 kr och för ytterligare person i hushållet kostar det 75 kr. Betala gärna in i början av året till PG 257015-8. Glöm ej skriva namn, adress, telefonnummer och ev. mailadress.
Kom ihåg att som medlem har du lägre priser vid de olika arrangemangen och sommarens Visfest.