Världens bästa Allan

Visåret började redan lördagen 12/1 kl 15.00 då vi hade den stora glädjen att ha Lucas Stark och KG Malm med ”Världens bästa Allan” hos oss. I ett kritikerrosat program fick vi ta del av Allan Edwalls liv, hans sånger, dikter och berättelser.