Historik Visklubben

Upprinnelsen till Visklubben Skeppet var krogen Skepparstugan i Steninge vars ägare Lisbeth och Ingemar Gennvi anordnade viskvällar varannan vecka med början 1971.

Den 2 februari 1972 bildades Visklubben Skeppet.

År 2000 sammanställdes av Stig Carlsson ett häfte om Visklubben Skeppets 30-åriga historia. Häftet som heter ”Trettio vis-år” finns nu inskannat digitalt.


hämta häftet Trettio vis-år

Hämta häftet Trettio vis-år

Läs mer om: