Visfesten

historiktop_cr

Visklubbens styrelse har beslutat att inte arrangera någon visfest 2019.

Traditionsenligt har vi annars varje år anordnat Visfest i Steninge. 

2018 genomförde vi Visfesten 26-28 juli. 2018 blev det 47:e året!

Visfesten varar alltid i dagarna tre, torsdag, fredag och  lördag, den sista helgen i juli månad. Varje kväll uppträder 6 visartister och programmet är och har alltid varit hemligt. Det innebär att alla uppträder på samma villkor. Ingen är affischnamnet. Ett faktum som frustrerar vissa men uppskattas av artisterna. Även av de allra mest kända.

Läs mer: