Alf Hambe

Visklubben Skeppet arrangerar landets näst äldsta visfest.

I Alf Hambes ”Molom” startade visfesten en gång kring honom och hans visvänner.

Alf Hambe 2011

”Visa i Molom” är en av våra mest folkkära visor och något av en signaturmelodi för den lika folkkäre, Alf Hambe. Molom är hans fantasivärld. Den började som en stämning, men breder ut sig runt stugan i halländska Steninge.

Läs en artikel om Alf Hambe och Molom.

Läs om Alf Hambe på Wikipedia.