Medlem och visfesten

Du har väl kommit ihåg att betala din medlemsavgift?

Annars gör det läs på sidan Medlemmar.

Styrelsen diskuterar Visfestens osäkra framtid. I nuläget är vi inte tillräckligt många för att genomföra detta stora och omfattande evenemang. Vill Du engagera dig och vara med och jobba med Visfesten i Steninge hör av Dig till info@visklubbenskeppet.se
se också sidan Kontakt.

Välkommen önskar Styrelsen för Visklubben Skeppet!