Styrelsen

livboj
VISKLUBBENS STYRELSE 2022

ORDFÖRANDE
Ingela Karlsson

VICE ORDFÖRANDE
Kenneth Andersson

SEKRETERARE
Anders Lönnberg

VICE SEKRETERARE
Maggie Bergehed

KASSÖR
Ingela Andersson

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Eva Karlsson
Gunnar Weber

Listan är uppdaterad efter årsmötet 2022-03-12.

Gå till sidan “Kontakta oss”.

Läs mer om:
« Medlemmar | Historik Visklubben »