Styrelsen

livboj
VISKLUBBENS STYRELSE 2019

ORDFÖRANDE
Ingela Karlsson

VICE ORDFÖRANDE
Kenneth Andersson

SEKRETERARE
Anders Lönnberg

VICE SEKRETERARE
Maggie Bergehed

KASSÖR
Eva Karlsson

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Ingela Andersson 
Gunnar Weber

Listan är uppdaterad efter årsmötet 2019-03-09.

Gå till sidan “Kontakta oss”.

Läs mer om:
« Medlemmar | Historik Visklubben »