Styrelsen

livboj
VISKLUBBENS STYRELSE 2021

ORDFÖRANDE
Ingela Karlsson

VICE ORDFÖRANDE
Kenneth Andersson

SEKRETERARE
Anders Lönnberg

VICE SEKRETERARE
Maggie Bergehed

KASSÖR
Ingela Andersson

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Ingela Andersson 
Gunnar Weber

Listan är uppdaterad efter årsmötet 2021-06-20.

Gå till sidan “Kontakta oss”.

Läs mer om:
« Medlemmar | Historik Visklubben »