Papper eller e-post

INFORMATION ViA NÄTET
Nu har många medlemmar valt att få sin information via mail.
Kanske även du vill ha det så.
Meddela i så fall via mail till info@visklubbenskeppet.se
Detta sparar såväl miljön som tid och pengar för föreningen.